Procés científic: les nostres plantes.

Aquesta planta pertany al grup 1.
Procés científic al que ha sigut somés: Condicions favorables de creixement.
Hipòtesi: Pensàvem que no tindría problemes en créixer, ja que la vam cuidar molt.

Grup 2

El procés científic ha sigut que aquesta planta la hem cuidat amb molta aigua.

Hipòtesi: Pensàvem que aquesta planta moriría.

Grup 3
Aquesta planta la hem cuidat amb molt poca aigua.
Hipòtesi: Morirá perque té molt poca aigua a la setmana. Però finalment ha viscut.
Grup 4
Aquesta planta va estar amb moltísima llum, per a compararla amb la que no tenía llum.
Hipótesi: Vuirà favorablement.
Publicado en: 5ªC