Tasques dimecres 3 i dijous 4 març

MATEMÀTIQUES:

Hem corregit la pàgina 189 i fet la pàg.190. Continuem amb el tema dels triangles.

VALENCIÀ:

Del dossier de fotocòpies de morfologia, pàg. 85 (demostratius i contracció). Activitats 5, 6, 7, 8 i 9

CC.SS.:

Lectura pàg. 56 i 57. Població rural comparada amb l’urbana.

Concepte de densitat de població:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Densitat_de_poblaci%C3%B3

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a

Els gràfics de les piràmides poblacionals i els mapes d’Espanya s’han d’entregar el primer dia que torneu. Així mateix, en CC.NN. haureu de fer l’exposició oral de la presentació dels ecosistemes amb els vostres membres d’equip, també a partir del primer dia de tornada.

Molt d’ànim.

Pregunteu dubtes mitjançant el coreu electrònic.

Publicado en: 5ºA