TASQUES DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES (20, 21 i 22)

1.- MATEMÀTIQUES:

Pàg. 99, act. 2, 3 i 4

Pàg. 168, act. 1 i 2

Pàg. 169, act. 3, 4 i 5

2.- CASTELLÀ:

Cuaderno de trabajo.

Pág. 29 (entera) Palabras polisémicas.

3.- CC.SS.:

En classe hem fet la formació d’equips per al treball dels climogrames:

Equip 1: Vlada, Mireia, Rafael, Ana, Valeria.

Equip 2: Piero, Berta, Ángel, Noureddine i Íker.

Equip 3: Alejandro, Víctor, Celia, Zoe.

Equip 4: Mikel, Patricia, Alex, Lorenzo.

Equip 5: Santiago, León, Carlota, Blanca, Mariana.

Heu de parlar amb els companys i triar 5 localitats, una per a cada tipus de clima d’Espanya (mediterrani costa, mediterrani interior, oceànic, subtropical i alta muntanya). Una vegada triades les localitats, elaborem un climograma a partir de les taules climàtiques donades en classe. Heu d’usar el Writer de libre office .

Publicado en: 5ºA