TASQUES SETMANA DE L’11 GENER AL 15

1.- MATEMÀTIQUES:

Pàg. 89, exercici 2

Pàg. 85, exercicis 7, 8, 9, 10 i 11 (sense calculadora, per favor)

Pàg. 91, exercicis 3, 4 i 5

Pàg.92, exercicis 1, 2, 3 i 4

Pàg.93, exercici 5

2.- LLENGUA:

Quadern de treball Bon Vent

Pàg. 24 i 25, lectura i act. 1, 2, 3 i 4

Pàg. 27, act. 1 i 2

Pàg. 28 i 29, lectura i act. 1, 2, 3 i 4.

Haureu de continuar amb el vocabulari personal afegint les paraules que no enteneu de les lectures

3.- CC.NN.:

Pag. 26-27, lectura i copiat el requadre rosa

Pàg. 28-29, lectura i copiat el requadre rosa

Pàg.38, act. 29, 30 i 31

4.- CC.SS.:

Pàg. 34 i 35, lectura repàs.

Publicado en: 5ºA